corrigeren

Tekstcorrectie & Redigeren

Heeft u een tekst geschreven of laten schrijven en u wilt er zeker van zijn dat deze correct is?

 

Bij Praktijk De Wit kunt u, naast coaching en begeleiding, ook terecht voor het corrigeren en redigeren van al uw teksten. Daarbij kunt u denken aan (sollicitatie)brieven, verslagen, flyers, brochures, scripties e.d.

 

 Corrigeren
Het corrigeren van een tekst houdt in:
-       corrigeren van taal-, spel- en stijlfouten
-       corrigeren van grammaticale fouten
-       controleren van een tekst op zinsopbouw en interpunctie (het gebruik van leestekens).

 

De tekst blijft verder helemaal zoals u hem geschreven hebt.  Aan de inhoud verandert er niets:  indeling, woordkeus en schrijfstijl blijven gehandhaafd, zolang het maar correct Nederlands is.

 

 Redigeren
Het redigeren van een tekst gaat een stap verder dan alleen het corrigeren ervan. Tijdens het redigeren wordt uw tekst beoordeeld op leesbaarheid, indeling, formulering, schrijfstijl en doelgroep. Bij het redigeren van teksten verbeteren wij bovendien:
-       zinsbouw, lange zinnen en lijdende vormen
-       inconsistenties in taalgebruik en woordherhalingen
-       koppen, tussenkoppen en alinea-indeling
-       onjuiste of geen opmaak.

 

De inhoud van uw tekst blijft daarbij natuurlijk wel overeind, maar uw boodschap zal beter en duidelijker naar voren komen.

 

Altijd eerst een offerte
Natuurlijk wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Daarom ontvangt u altijd vooraf een duidelijke offerte op basis van uw opdracht en wensen.

 

BusinessProgram2

Advies

In geval iemand met een stoornis in het Autisme Spectrum zelf al voldoende hulp en begeleiding krijgt vanuit bijvoorbeeld een instelling, begeleid wonen of school, kan het voor de omgeving echter nog moeilijk zijn om goed met deze persoon om te gaan en hem of haar te begrijpen.

 

Wanneer een partner, ouder, kind, broer of zus, collega, vriendin of ander persoon uit de directe omgeving een stoornis in het Autisme Spectrum  heeft, kan men met veel vragen zitten waar je zelf niet goed uitkomt en hiervoor hulp nodig hebt.

 

Vragen zoals:
-          Waarom luistert hij/zij niet naar mij?
-          Waarom wil hij/zij mij niet begrijpen?
-          Waarom reageert hij/zij op deze manier?
-          Waarom wordt hij/zij kwaad om “niets”?

 

Vaak kunnen handvatten, tips en inzichten helpen om anders en daardoor beter om te gaan met de betreffende persoon uit de directe omgeving.

 

Praktijk De Wit kan hierbij helpen en biedt advies (gesprekken) om te leren begrijpen waarom mensen met een stoornis in het Autisme Spectrum reageren zoals ze reageren en hoe hiermee om te gaan. Bij de gerichte adviezen kiest Praktijk De Wit voor een praktische en pragmatische aanpak. Kijkend naar de persoon met autisme en zijn omgeving. Patronen die zijn ontstaan in de omgang met elkaar moeten onderkend worden en zo nodig bijgestuurd.

 

Zowel voor particulieren als voor bedrijven en scholen bieden wij advies op maat bij autisme.

 

Daarbij staan drie vragen centraal:
1. Wat is autisme?
2. Hoe kunnen we autisme begrijpen?
3. Hoe ga je met deze stoornis van een ander om?

 

Daarnaast adviseren wij u over uw specifieke situatie en komt uw dagelijkse praktijk aan bod.

handshake12

Coaching & Begeleiding

Mensen met een diagnose zoals autisme of ADHD lopen vaak op meerdere gebieden binnen hun leven tegen problemen aan.

 

Praktijk De Wit biedt levensbrede coaching en begeleiding voor mensen met autisme (syndroom van Asperger, PDD NOS) of ADHD/ADD die op meerdere levensgebieden hulp of begeleiding nodig hebben.

 

Levensbreed betekent in onze ogen ook dat de omgeving (bijvoorbeeld de ouders, docenten, werkgever) bij de begeleiding betrokken wordt en dat er aandacht is voor de belangrijke veranderingen in het leven. Ook betekent dit dat door één coach samen met de cliënt en andere betrokkenen, alle probleemgebieden opgepakt worden.

 

Elke begeleiding wordt individueel bepaald zodat rust wordt gecreëerd, mogelijke stress- en agressiefactoren verminderen en hierdoor ruimte ontstaat voor groei en ontwikkeling.

 

Niet alleen ontstaat hierdoor rust bij de cliënt, maar ook bij de omgeving van de cliënt. Er wordt als het ware een stuk zorg uit handen genomen.

 

We werken competentiegericht wat wil zeggen dat we niet in problemen denken, maar in mogelijkheden. De nadruk wordt niet gelegd op de eventuele stoornis of beperking, maar we gaan uit van jou als uniek persoon en je wensen. Samen met jou werken we aan mogelijkheden voor een beter leven!

 

Uitgesplitst naar losse onderdelen binnen de levensbrede coaching en begeleiding kan men aan het volgende denken:

 

 

Onderdelen van de levensbrede begeleiding
-       Verwerkingsgesprekken
-       Inzicht krijgen in het autisme en de gevolgen ervan
-       Hulpverleningsgesprekken
-       Structurerende gesprekken
-       Oefening van praktische en sociale vaardigheden
-       Gezinsondersteunende gesprekken
-       Crisismanagement (als problemen, spanningen en agressie zich opstapelen)
-       Leren omgaan met geld, administratie en post
-       Begeleiding bij vrije tijdsbesteding (bijvoorbeeld sport)
-       Begeleiding tijdens en op het werk
-       Stage- en studiebegeleiding (structuur en indeling)
-       Ondersteuning en bemiddeling bij contacten en regelzaken met instanties
-       Samenwerking en bemiddeling met andere zorg-/hulpverleners
-       In het verlengde van deze onderdelen biedt Praktijk De Wit een aanvullende dienst aan: het corrigeren en redigeren van al uw teksten.

 

 

Werkwijze
Als u, of iemand in uw omgeving, contact met Praktijk De Wit opneemt, maken wij een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats op een locatie die u zelf prettig vindt en is geheel vrijblijvend.  Tijdens dit gesprek bespreken we wat de hulpvraag is en wat de mogelijkheden voor begeleiding zijn.

 

Als dit eerste gesprek van beide kanten naar wens is verlopen en er sprake is van een wederzijdse klik, kan Praktijk De Wit de begeleiding starten middels een intakegesprek. In dit gesprek beginnen we met het concreet uitwerken van de hulpvraag. Daarbij onderzoeken we wat reeds geprobeerd is en wat voor u goed werkte en nog belangrijker, wat niet. Uw vragen, ervaringen, wensen en verwachting worden uitgebreid besproken.

 

Daarna omschrijven we het doel van de begeleiding en krijgt u een zorgovereenkomst met onze afspraken.

 

Tijdens het begeleidingstraject zal het begeleidingsplan regelmatig met u worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. De wijze van begeleiding zal altijd toegespitst worden op uw unieke situatie.

 

Wanneer het contact tussen u en de coach naar tevredenheid verloopt, streven wij naar een langdurige begeleiding, zodat u een vertrouwensband kunt opbouwen.

Welkom bij Praktijk De Wit

Praktijk De Wit biedt levensbrede coaching en begeleiding aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en ADD en hun omgeving.

 

We bieden begeleiding en coaching aan mensen die op meerdere levensgebieden en in alle levensfasen hulp of begeleiding nodig hebben.

 

Dit houdt in dat de omgeving (bijvoorbeeld ouders en partners) betrokken worden bij de begeleiding. Daarbij is aandacht voor de omgeving zelf en alle belangrijke veranderingen in het leven van de cliënt, denk daarbij aan bijvoorbeeld verandering van baan, de overgang van puberteit naar volwassenheid maar ook aan hulp bij alledaagse zaken zoals het op orde krijgen van het huishouden, de administratie of het plannen van afspraken.

 

Wat Praktijk De Wit uniek maakt, is dat door één coach samen met de cliënt en andere betrokkenen, alle probleemgebieden opgepakt worden. Elke begeleiding wordt individueel bepaald zodat rust wordt gecreëerd, stress- en agressiefactoren verminderen en hierdoor ruimte ontstaat voor groei en ontwikkeling. Hierdoor ontstaat niet alleen rust bij de cliënt, maar ook bij de omgeving van de cliënt.

 

We werken competentiegericht wat wil zeggen dat we niet in problemen denken, maar in mogelijkheden. We werken samen met jou aan mogelijkheden voor een beter leven!

Coaching, begeleiding en advies bij autisme